Loading…
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbgต่อยอดแสงหลวง

ขอเชิญชม ต่อยอดแสงหลวง : บวงสรวงมหาเจดีย์ ป๋าเวณียี่เป็ง 7-9 พ.ย.นี้ ที่วัดเจดีย์หลวง ฟรี

ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร จัดกิจกรรม “ต่อยอดแสงหลวง : บวงสรวงมหาเจดีย์ ป๋าเวณียี่เป็ง” ขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร เชียงใหม่

นำท่านพบกับการนำเทคโนโลยีปรากฎการณ์แสงมาเติมเต็มรูปทรงขององค์เจดีย์หลวงจำลองรูปร่างเสมือนจริงสมัยที่ยอดเจดีย์ยังสมบูรณ์เมื่อ 500 ปีก่อนด้วยการยิงแสงเลเซอร์ ประกอบกับสีและเสียงที่อลังการนำท่านย้อนไปสู่อดีต

พร้อมกันนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้พบกับความสวยงามของการจุดผางประทีบบูชาองค์มหาเจดีย์กว่า 1,000 ดวงอีกด้วยภาพกิจกรรม

Flag Counter