Loading…
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbgกิจกรรมเดือนมกราคม 2566

ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
กิจกรรม
กิจกรรม "Talk and Trip 1 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมล้านนา"
"Talk and Trip 1 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมล้านนา" ร่วมชื่นชมสถาปัตยกรรมย่านถนนท่าแพและไม้หมายถิ่น ได้แก่ วัดแสนฝาง วัดเชตวัน วัดช่างฆ้อง วัดบุพพาราม วัดมหาวัน และคลองแม่ข่า ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
กิจกรรม
กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566"
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ประกอบด้วย กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง กิจกรรมนันทนาการจากชมรมต่างๆ ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมสาธิตของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น-ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รุ่นที่ 1 และหน่วยงานพันธมิตร พร้อมทั้งมีการเปิดตัววารสารออนไลน์ คุ้มมิวเซียม (Khum Museum E-Magazine) ฉบับปฐมฤกษ์ มกราคม 2566
เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2566
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
ACTIVITY

Jan 23, 23

Jan 14, 23

Jan 14, 23

Oct 12, 22

Oct 31, 22

Oct 1, 22

Aug 6, 22

Jul 31, 22

May 18, 22

Jan 8, 22

Oct 26, 21

Nov 12, 21

Nov 5, 21

Sep 23, 21

Aug 10, 21

Apr 5, 21

Jun 5, 21

Mar 4, 21
Flag Counter