Lanna Architecture Center
Faculty of Architecture, Chiang Mai University
Tel: 0 5327 7855, 0 5394 2806-7 Fax: 0 5322 1448

แบบสถาปัตยกรรม


ทั่วไป

เพิ่มเติม >>

บ้านอาจารย์บิลล์

บ้านอาจารย์บิลล์

เมื่ออาจารย์บิลล์เข้ามาทำงานที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยครั้งแรก ท่านได้พำนักกับอาจารย์คิงส์ ฮิลล์ พักที่บ้านพักครูสร้างด้วยปูนผสมไม้สองชั้น รูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก มุมประตูทางเข้าโรงเรียนซ้ายมือ (ในปัจจุบัน) บ้านหลังนี้อาจารย์บิลล์บอกว่ามีมาก่อนที่จะมาสอนคาดว่าคงสร้างก่อนอาคารอื่นๆ ในบริเวณนี้…

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นมาตั้งแต่ยุครัฐบาลที่กรุงเทพฯ ส่งข้าหลวงมากำกับดูแลการทำงานของเจ้าหลวงเชียงใหม่ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงค์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 6 เหตุผลด้านความมั่นคงเนื่องจากเกรงว่าประเทศอังกฤษที่ครอบครองพม่าได้แล้วจะเข้าครอบครองภาคเหนือตอนบน อีกทั้งเหตุผลด้านผลประโยชน์ไม้สักที่มีคุณค่าสูง ต่อมา เมื่อรัฐบาลปรับปรุงการปกครองเป็นการเทศาภิบาล เมืองเชียงใหม่และเมืองใกล้เคียงเป็นมณฑลหนึ่งของรัฐบาล ข้าราชการจากส่วนกลางเรียกว่า…

วิลล่า หลงชาง

วิลล่า หลงชาง

อาคารพักอาศัยสองชั้นริมถนนช้างคลาน – ถนนวิชยานนท์หลังนี้ เป็นอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมสูงมากด้วยความเก่าแก่ของอาคารที่มีอายุมากกว่า 90 ปี มีที่ตั้งโดนเด่นบริเวณหัวมุมเป็นจุดตัดของถนนช้างคลานและถนนวิชยานนท์จึงเป็นจุดหมายตาของย่านนี้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของภูมิทัศน์ตามแนวถนนท่าแพ โดยคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรม และความสำคัญของอาคารหลังนี้ที่มีต่อเมืองเชียงใหม่…

อนุสาวรีย์ช้างเผือก

อนุสาวรีย์ช้างเผือก

สร้างในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ลำดับที่ 9 ของล้านนาไทย ระหว่าง พ.ศ.1931 – 1954 โดยมหาดเล็กชื่อ อ้ายออบและอ้ายยีขา…คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (แก้วมุมเมือง)

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (แก้วมุมเมือง)

     คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (แก้วมุมเมือง) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 169 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง…

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

ปัจจุบันศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาเป็นหน่วยงานภายใต้งานศิลปวัฒนธรรมและชุมชน คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำหน้าที่ในการวิจัย จัดเก็บ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมล้านนา และศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง มีที่ทำการ ณ อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์…

คุ้มเจ้าอินทรสุริยวงศ์

คุ้มเจ้าอินทรสุริยวงศ์

ปี พ.ศ. 2469 ได้มีการสร้างโรงช้างพลายสำคัญ คือ พระเศวตคชดิลก ที่น้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ต่อมาเปลี่ยนแปลงเป็นหอสมุดแห่งชาติสาขา…เฮือนพ่อสุนทร ต้นกอก

เฮือนพ่อสุนทร ต้นกอก

บ้านพ่อสุนทร ตั้งอยู่ใกล้กับวัด ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2493 มีอายุประมาณ 62 ปี…

โบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

โบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

ในปี พ.ศ.2410 ศาตราจารย์ดาเนียล แมคกิลวารีและครอบครัว เดินทางมาประกาศเผยแพร่คริสต์ศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2411 จึงมีการสถาปนาคริสตจักรแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น…

บ้านคุณตาอินทร์และคุณยายมณภา

บ้านคุณตาอินทร์และคุณยายมณภา

เรือนพื้นถิ่นหลังเล็กขนาดประมาณ 60 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินบ้านเลขที่ 28 ซอย 7 ถนนราชมังคลา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง…

เรือนล้านนาอุ๊ยแก้ว

เรือนล้านนาอุ๊ยแก้ว

เรือนพื้นบ้านล้านนาอุ้ยแก้ว เป็นเรือนยกพื้นสูงเหมือนเรือนหลังอื่นๆ และมีรูปแบบเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน มีลักษณะการก่อสร้างอย่างธรรมดาตามแบบฉบับของบ้านทั่วไป ไม่เน้นความประณีต มีขนาดเล็กกะทัดรัดสำหรับครอบครัวที่มีจำนวนสมาชิกไม่มาก เรือนหลังนี้เดิมเป็นของอุ้ยอิ่น และอุ้ยแก้ว ธาระปัญญา…หอไตรวัดดวงดี

หอไตรวัดดวงดี

เป็นลักษณะอาคารทรงมณฑป (โขลงปราสาท) หลังคาเรืองยอด ประตูทางเข้าอยู่ทางทิศเหนือ  แปลนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีฉัตรรูปทรงสี่เหลี่ยมชั้นเดียว ซึ่งแปลกกว่าหอไตรที่อื่น มีฉัตรรูปสี่เหลี่ยมแห่งเดียวในล้านนา หลังคาซ้อนกัน 3…

พระวิหารจัตุรมุขบูรพาจารย์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

พระวิหารจัตุรมุขบูรพาจารย์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจดีย์หลวง สมัยโบราณเรียก “วัดโชติการาม” หรือ “ราชกุฏาคาร” สร้างในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมารัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย (ครองราชย์ พ.ศ.1929…

อุโบสถวัดดวงดี

อุโบสถวัดดวงดี

วัดดวงดี เป็นวัดที่อยู่ใกล้อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตั้งอยู่ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประวัติของวัดไม่ปรากฏแน่ชัดนัก แต่ตามหลักฐานที่อดีตเจ้าอาวาส (พระอธิการบุญชู อภิปุญโญ) ได้ขอให้คุณปวงคำ…

วิหารวัดต้นเกว๋น

วิหารวัดต้นเกว๋น

วัดอินทราวาส เดิมชื่อ วัดต้นเกว๋น ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งทางเหนือเรียกว่า ต้นป่าเกว๋น สร้างเมื่อ พ.ศ.2379 ตามประวัติวัดแจ้งว่า วัดนี้สร้างขึ้นประมาณ จ.ศ.1218…