Lanna Architecture Center
Faculty of Architecture, Chiang Mai University
Tel: 0 5327 7855, 0 5394 2806-7 Fax: 0 5322 1448


แบบสถาปัตยกรรม > บ้าน > เรือนล้านนาอุ๊ยแก้ว


เรือนล้านนาอุ๊ยแก้ว

วันที่ : 19 February 2017

ผู้วาด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด :

เรือนพื้นบ้านล้านนาอุ้ยแก้ว เป็นเรือนยกพื้นสูงเหมือนเรือนหลังอื่นๆ และมีรูปแบบเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน มีลักษณะการก่อสร้างอย่างธรรมดาตามแบบฉบับของบ้านทั่วไป ไม่เน้นความประณีต มีขนาดเล็กกะทัดรัดสำหรับครอบครัวที่มีจำนวนสมาชิกไม่มาก เรือนหลังนี้เดิมเป็นของอุ้ยอิ่น และอุ้ยแก้ว ธาระปัญญา ตั้งอยู่ที่บ้านต๊กโต (สันติธรรม) หรือแจ่งหัวลินใกล้ๆ กับถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรูปแบบเรือนของคนที่อาศัยใกล้เวียงเชียงใหม่ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2

 ลักษณะการจัดพื้นที่ใช้สอยเป็นแบบบ้านชนบท แต่ทำฝาและประตูหน้าต่างแบบใหม่ ซึ่งอาจารย์วิถี พาณิชพันธ์ ซื้อเรือนหลังนี้ไว้ โดยมูลนิธิยาคาซากิ มหาวิทยาลัยเกียวโต เซกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ให้การสนับสนุน การอนุรักษ์และนำมาสร้างใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.2540 นับเป็นเรือนอีกหลังหนึ่งที่สะท้อนภาพชีวิตอันเรียบง่าย สมถะของชาวล้านนาดั้งเดิมอันมีวิถีชีวิตที่ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องการพื้นที่ใช้สอยมากมายไปกว่าการอยู่อาศัย หลับนอน เป็นที่หลบแดด หลบฝน และอบอวลไปด้วยความสุขอย่างที่คนธรรมดาสามัญทั่วไปพึงจะเสพได้

(ดูแบบสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา)