Lanna Architecture Center
Faculty of Architecture, Chiang Mai University
Tel: 0 5327 7855, 0 5394 2806-7 Fax: 0 5322 1448
เรือนกาแลเล็ก

เรือนกาแลเล็ก

เรือนกาแลเล็ก สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือนหลังนี้เดิมเป็นเรือนของหญิงชราชาวไตโยน อายุ 80 ปี ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว อาคารหลังนี้ย้ายมาจากอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่…

เรือนพื้นถิ่นแม่แตง

เรือนพื้นถิ่นแม่แตง

เรือนพื้นถิ่นจากอำเภอแม่แตง ปลูกสร้างครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. 2460 ที่บ้านป่าไผ่ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เดิมเป็นของพ่อน้อยปิง ต่อมาได้ตกทอดมาถึงนางขาล …

เรือนไทลื้อ

เรือนไทลื้อ

เรือนหลังนี้เดิมเป็นของ นางตุด ใบสุขันธ์ (หม่อนตุด) ชาวไทลื้อบ้านเมืองหลวง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เรือนหม่อนตุด…

เรือนทรงปั้นหยา (หลวงอนุสารสุนทร)

เรือนทรงปั้นหยา (หลวงอนุสารสุนทร)

เรือนทรงปั้นหยาได้รูปแบบมาจากเรือนที่รับอิทธิพลมาจากยุโรป (Victorian style) หรือสากลนิยมได้เรียกเรือนคล้ายกันนี้ที่สร้างอยู่ในประเทศอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสทั้งหลายว่า โคโลเนียล สไตล์ (Colonial style) มีการสร้างบ้านเรือนที่ประยุกต์รูปแบบของยุโรปให้เข้ากับภูมิอากาศแบบร้อนชื้นผ่านการนำรูปแบบเข้ามาโดยมิชชันนารี พ่อค้าไม้ชาวอังกฤษ…

บ้านเขียว

บ้านเขียว

ค.ศ.1916 (พ.ศ.2459) Miss Jullia Hatch (มิส จูเลีย แฮทซ์) ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนพระราชาโดยมี ครูสุดา…

เรือนโบราณล้านนา 140 ปี

เรือนโบราณล้านนา 140 ปี

เรือนโบราณล้านนา เป็นเรือนไม้ขนาดใหญ่ มีการปลูกเรือนตามคติความเชื่อของคนล้านนา คือ ปลูกเรือนขวางตะวันโดยให้จั่วของตัวเรือน หันไปทางทิศเหนือและทิศใต้หน้าจั่วเสมอกันลักษณะเป็นเรือนสองหลังหลังร่วมใต้ถุนสูงส่วนปลายจั่วประดับด้วยไม้กลึง เรียกว่า “สรนัย” หลังคาทรงมะนิลาหรือทรงจั่วมุงด้วยกระเบื้องดินเผาแบบไม่เคลือบ (ดินขอ)…

บ้านจรินโท

บ้านจรินโท

บ้านจรินโท บ้านเลขที่ 60 ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บ้านไม้สักใต้ถุนสูง อายุประมาณ 100 ปี…

เฮือนพญาปง

เฮือนพญาปง

เรือนพญาปงลังกา หรือ เฮือนพญาปงตามชื่อของพญาปงลังก๋า ผู้เป็นต้นตระกูล สร้างเมื่อ พ.ศ.2439 แต่ผู้สร้างเรือนคือ พ่อน้อยถา และแม่หน้อย ลูกเขยและลูกสาวของพญาปงลังก๋า…

เฮือนโบราณบ้าน 100 ปี

เฮือนโบราณบ้าน 100 ปี

เฮือนโบราณบ้าน 100 ปี ตั้งอยู่เลขที่ 100 ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากเรือนจำกลางเชียงใหม่…

เรือนต้นโจ้ก

เรือนต้นโจ้ก

เรือนต้นโจ้กสร้างขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นสถาปัตยกรรมแบบ “โคโลเนียล” ซึ่งเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมล้านนาเข้ากับสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษและฝรั่งเศส แรกเริ่มสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักอาศัยของเจ้านาย ต่อมาเมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นมีการโยกย้ายไปที่แห่งใหม่ เรือนต้นโจ้กจึงถูกใช้เป็นบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กระทั่งปี พ.ศ.…

เรือนล้านนาอุ๊ยแก้ว

เรือนล้านนาอุ๊ยแก้ว

เรือนพื้นบ้านล้านนาอุ้ยแก้ว เป็นเรือนยกพื้นสูงเหมือนเรือนหลังอื่นๆ และมีรูปแบบเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน มีลักษณะการก่อสร้างอย่างธรรมดาตามแบบฉบับของบ้านทั่วไป ไม่เน้นความประณีต มีขนาดเล็กกะทัดรัดสำหรับครอบครัวที่มีจำนวนสมาชิกไม่มาก เรือนหลังนี้เดิมเป็นของอุ้ยอิ่น และอุ้ยแก้ว ธาระปัญญา…

บ้านคุณตาอินทร์และคุณยายมณภา

บ้านคุณตาอินทร์และคุณยายมณภา

เรือนพื้นถิ่นหลังเล็กขนาดประมาณ 60 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินบ้านเลขที่ 28 ซอย 7 ถนนราชมังคลา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง…