Lanna Architecture Center
Faculty of Architecture, Chiang Mai University
Tel: 0 5327 7855, 0 5394 2806-7 Fax: 0 5322 1448
ตึกแถวร้านนุสรา (Nussara)

ตึกแถวร้านนุสรา (Nussara)

ร้านนุสรา (Nussara) ตั้งอยู่บนถนนเรียบแม่น้ำปิง ย่านวัดเกตุ จังหวัดเชียงใหม่ ตัวร้านเป็นเรือนไม้โบราณทรงล้านนา อายุ 80 ปี ด้านหลังโอบล้อมด้วยต้นไม้ให้บรรยากาศที่ร่มรื่นเปิดร้านเมื่อปี…

ตึกแถวเซนส์

ตึกแถวเซนส์

อาคารพาณิชย์เก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่

หลองข้าวพญาวงศ์

หลองข้าวพญาวงศ์

หลองข้าวเป็นองค์ประกอบสำคัญที่อยู่คู่กับเรือนของชาวล้านนา นิยมตั้งไว้บริเวณหน้าบ้านเยื้องมาด้านข้าง มีลักษณะเป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง มีระเบียบโดยรอบหรือมีด้านหน้าด้านเดียว หลังคาจั่วลาดต่ำคลุมระเบียงมุงด้วยขอมีฝาปิดทั้งสี่ด้าน มีทั้งฝาแบบไม้กระดาน หลองข้าวในยุคแรกจะทำเป็นทรงสอบ ทรงล้ม อันเป็นลักษณะการก่อสร้างที่รับน้ำหนักมากๆ ได้ดี…

โบสถ์คริสตจักร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

โบสถ์คริสตจักร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2472 ออกแบบโดย นายแวน แอลเล็น แฮรีส ซึ่งเป็นน้องชายของพ่อครูแฮรีส ผู้ที่เป็นทั้งสถาปนิกและวิศวกร รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบโมเดิร์นที่นำเอาเอกลักษณ์อย่างโกธิคมาประยุกต์ใช้กับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนของหลังคาแบบ…

อาคารเคเนดี ฮอลล์

อาคารเคเนดี ฮอลล์

 อาคารเคเนดี ฮอลล์ (หอกลาง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของโรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด้านข้างอาคารมีเรือนเหนือ (หอเหนือ) กับเรือนใต้ (หอใต้) เป็นอาคารไม้อยู่เคียงข้างทั้งสองด้าน…

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร จังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร จังหวัดเชียงใหม่

สร้างเมื่อ พ.ศ.2452 โดยเป็นสำนักงานไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดเชียงใหม่ สาเหตุที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข เพราะแต่เดิมการติดต่อกับเมืองต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นการติดต่อทางเรือ พื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงจึงสะดวกต่อการขนถ่ายจดหมายและพัสดุที่มาจากทางเรือ ต่อมาได้ปรับเป็นพื้นที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขแม่ปิง อาคารแห่งแรกสร้างเป็นอาคารไม้ไผ่ใต้ถุนสูง…

หลองข้าว

หลองข้าว

ดูแบบสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

โรงเรียนนักธรรมสำนักเรียนวัดสระเกษ จังหวัดเชียงใหม่ (วัดเกตการาม)

โรงเรียนนักธรรมสำนักเรียนวัดสระเกษ จังหวัดเชียงใหม่ (วัดเกตการาม)

โรงเรียนนักธรรม สำนักเรียนวัดสระเกษ จังหวัดเชียงใหม่ (วัดเกตการาม) สร้างเมื่อพุทธศักราช 2462 (ปีมะเมีย) เป็นอาคารศิลปะผสมสมัยรัชกาลที่ 5 -…

อนุสาวรีย์ช้างเผือก

อนุสาวรีย์ช้างเผือก

สร้างในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ลำดับที่ 9 ของล้านนาไทย ระหว่าง พ.ศ.1931 – 1954 โดยมหาดเล็กชื่อ อ้ายออบและอ้ายยีขา…

วิลล่า หลงชาง

วิลล่า หลงชาง

อาคารพักอาศัยสองชั้นริมถนนช้างคลาน – ถนนวิชยานนท์หลังนี้ เป็นอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมสูงมากด้วยความเก่าแก่ของอาคารที่มีอายุมากกว่า 90 ปี มีที่ตั้งโดนเด่นบริเวณหัวมุมเป็นจุดตัดของถนนช้างคลานและถนนวิชยานนท์จึงเป็นจุดหมายตาของย่านนี้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของภูมิทัศน์ตามแนวถนนท่าแพ โดยคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรม และความสำคัญของอาคารหลังนี้ที่มีต่อเมืองเชียงใหม่…

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นมาตั้งแต่ยุครัฐบาลที่กรุงเทพฯ ส่งข้าหลวงมากำกับดูแลการทำงานของเจ้าหลวงเชียงใหม่ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงค์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 6 เหตุผลด้านความมั่นคงเนื่องจากเกรงว่าประเทศอังกฤษที่ครอบครองพม่าได้แล้วจะเข้าครอบครองภาคเหนือตอนบน อีกทั้งเหตุผลด้านผลประโยชน์ไม้สักที่มีคุณค่าสูง

ต่อมา เมื่อรัฐบาลปรับปรุงการปกครองเป็นการเทศาภิบาล เมืองเชียงใหม่และเมืองใกล้เคียงเป็นมณฑลหนึ่งของรัฐบาล ข้าราชการจากส่วนกลางเรียกว่า…

บ้านอาจารย์บิลล์

บ้านอาจารย์บิลล์

เมื่ออาจารย์บิลล์เข้ามาทำงานที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยครั้งแรก ท่านได้พำนักกับอาจารย์คิงส์ ฮิลล์ พักที่บ้านพักครูสร้างด้วยปูนผสมไม้สองชั้น รูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก มุมประตูทางเข้าโรงเรียนซ้ายมือ (ในปัจจุบัน) บ้านหลังนี้อาจารย์บิลล์บอกว่ามีมาก่อนที่จะมาสอนคาดว่าคงสร้างก่อนอาคารอื่นๆ ในบริเวณนี้…