ติดต่อเรา

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
Lanna Architecture Center Khum Chao Burirat (Maha Intra) or KHUM MUSEUM
เลขที่ 117 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หมายเลขพิกัด GPS : 18°47'16.5"N 98°59'17.9"E
18.787904, 98.988301
โทรศัพท์ : 0 5327 7855
โทรสาร : 0 5394 2828
http://www.arc.cmu.ac.th
E-mail : khum.museum@gmail.com
Facebook : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา https://www.facebook.com/SunySthapatykrrmLanNa/
หรือติดต่อที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 5394 2806
 : แผนที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
แผนที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

วันและเวลาทำการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

1.สำนักงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
2.ส่วนจัดแสดงนิทรรศการอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
: วันอังคาร-อาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาให้บริการ
เข้าชม 9.00-12.00น. และ
13.00-16.00 น. / พักเครื่องฉายภาพและเสียง เวลา 12.00-13.00น.
งดให้บริการเข้าชม "ทุกวันจันทร์"

ระเบียบการขอใช้สถานที่

1.อัตราค่าเช่าพื้นที่สนาม
2.อัตราค่าเช่าห้องนิทรรศการ
3.อัตราค่าเช่าห้องประชุม

อัตราค่าเยี่ยมชม

1.ประเภทบุคคลทั่วไป
2.ประเภทนักเรียน นักศึกษาและผู้สูงอายุ
3.ประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียม
กรณีเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ สามารถแจ้งล่วงหน้าและสำรองการเข้าชมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053277855
Flag Counter