ฉบับที่ 1 ปฐมฤกษ์ เดือนมกราคม 2566

วารสารออนไลน์ คุ้มมิวเซียม (Khum Museum E-Magazine) เป็นแมกกาซีนออนไลน์ สำหรับเด็กและเยาวชนเป็นหลัก ประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือจัดทำเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน-นักศึกษาของท่านได้ โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ ความรู้สถาปัตยกรรม เมืองและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ประกวดร่วมสนุกต่างๆ จัดทำโดย ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942806 โทรสาร : 053-942828
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000423179
architecture@cmu.ac.th
Flag Counter