ฉบับที่ 1

พบกับ คุ้มมิวเซียมฉบับ ปฐมฤกษ์ เร็วๆ นี้

คุ้มมิวเซียมแมกกาซีน เป็นแมกกาซีนออนไลน์ สำหรับเยาวชน เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ งานศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และเมือง จัดทำโดย ศูนย์สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942806 โทรสาร : 053-942828
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000423179
architecture@cmu.ac.th
Flag Counter