Loading…
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbgกิจกรรมเดือนมกราคม 2566

ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
กิจกรรม
กิจกรรม "Talk and Trip 1 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมล้านนา"
"Talk and Trip 1 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมล้านนา" ร่วมชื่นชมสถาปัตยกรรมย่านถนนท่าแพและไม้หมายถิ่น ได้แก่ วัดแสนฝาง วัดเชตวัน วัดช่างฆ้อง วัดบุพพาราม วัดมหาวัน และคลองแม่ข่า ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
กิจกรรม
กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566"
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ประกอบด้วย กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง กิจกรรมนันทนาการจากชมรมต่างๆ ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมสาธิตของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น-ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รุ่นที่ 1 และหน่วยงานพันธมิตร พร้อมทั้งมีการเปิดตัววารสารออนไลน์ คุ้มมิวเซียม (Khum Museum E-Magazine) ฉบับปฐมฤกษ์ มกราคม 2566
เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2566
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
ACTIVITY

Flag Counter