วัดปราสาท

 • ประวัติ
 • ตามหลักฐานที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกของวัดตะโปธารามได้จารึกไว้ว่า วัดปราสาทมีมาตั้งแต่ครั้งที่อาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรืองเมื่อปี พ.ศ. 2035 ในสมัยที่พระยายอดเชียงรายนั้นครองเมืองเชียงใหม่ ด้วยเหตุที่วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตที่ประทับของเจ้านายและฝ่ายขุนนางทำให้ได้รับการทำนุบำรุงสืบต่อกันมา แม้กระทั่งในสมัยที่เชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านั้น พระยาหลวงแสนคำก็ยังได้หล่อพระเจ้าหมื่นทอง พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยถวายไว้ที่วัดปราสาทในปี พ.ศ 2133 และได้จารึกข้อความไว้ที่ฐานพระองค์นี้ด้วย
 • พัฒนาการ
 • ในสมัย เจ้าหลวงธรรมลังกา เมื่อปี พ.ศ. 2366 ได้มีการบูรณะวัดปราสาท โดยโปรดฯ ให้ พระยาหลวงสามล้านสร้างพระวิหารขึ้น ซึ่งเป็นพระวิหารที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
 • ข้อมูลทางสถาปัตยกรรม
 • วัดปราสาทมีความโดดเด่นและทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม พระวิหารซึ่งมีลักษณะแบบล้านนาดั้งเดิมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี มีโครงสร้างแบบม้าต่างไหม คือลักษณะหลังคาและไม้ขื่นคานมี่ลดหลั่นกันขึ้นไปเหมือนต่างบนหลังม้าสำหรับบรรทุกสิ่งของ มีบันไดนาคนำขึ้นสู่ตัวอาคารด้านหน้าวิหารมีลวดลายปูนปั้นประดับกระจกสีอย่างวิจิตร ภายในพระวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังลายคำบนพื้นรักสีแดงอย่างล้านนา ว่าด้วยเรื่องพระพุทธประวัติ และซุ้มปราสาทที่ประดิษฐานพระประธานซึ่งหลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในปัจจุบัน

  ขอบคุณข้อมูลจาก
  1. https://www.topchiangmai.com/trip/วัดปราสาท/
  2. หนังสือ โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานภาคเหนือ กรมศิลปากร
  3. รายงานโครงการ การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการให้แสงสว่างโบราณสถานในตัวเมืองเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  หุ่นจำลอง แบบที่ 1 : วัดปราสาท
  หุ่นจำลอง แบบที่ 1
  วัดปราสาท
  หุ่นจำลอง แบบที่ 2 : วัดปราสาท
  หุ่นจำลอง แบบที่ 2
  วัดปราสาท
  หุ่นจำลอง แบบที่ 3 : วัดปราสาท
  หุ่นจำลอง แบบที่ 3
  วัดปราสาท
  Vernadoc แบบที่ 1 : วัดปราสาท
  Vernadoc แบบที่ 1
  วัดปราสาท
  Vernadoc แบบที่ 2 : วัดปราสาท
  Vernadoc แบบที่ 2
  วัดปราสาท
  Vernadoc แบบที่ 3 : วัดปราสาท
  Vernadoc แบบที่ 3
  วัดปราสาท
  Vernadoc แบบที่ 4 : วัดปราสาท
  Vernadoc แบบที่ 4
  วัดปราสาท
  Vernadoc แบบที่ 5 : วัดปราสาท
  Vernadoc แบบที่ 5
  วัดปราสาท
  ภาพถ่าย แบบที่ 1 : วัดปราสาท
  ภาพถ่าย แบบที่ 1
  วัดปราสาท
  ภาพถ่าย แบบที่ 2 : วัดปราสาท
  ภาพถ่าย แบบที่ 2
  วัดปราสาท
  ภาพถ่าย แบบที่ 3 : วัดปราสาท
  ภาพถ่าย แบบที่ 3
  วัดปราสาท
  ภาพถ่าย แบบที่ 4 : วัดปราสาท
  ภาพถ่าย แบบที่ 4
  วัดปราสาท
  Flag Counter