วิหารลายคำ วัดพระสิงห์

 • ประวัติ
 • วิหารลายคำ วัดพระสิงห์เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาที่สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 24 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเจดีย์ หันหน้าทางทิศตะวันออก ปัจจุบันด้านหน้าอาคารหลังคาซ้อน 3 ชั้น ด้านหลังซ้อน 2 ชั้น แต่มีหลักฐานว่าเดิมมีมุขด้านหน้าคลุมช่วงบันไดด้วย แต่ได้รื้อถอนออกไป ด้านหลังวิหารนี้มีส่วนฐานเชื่อมต่อกับปราสาทโขงพระเจ้า ลักษณะเป็นกู่ก่ออิฐถือปูนหลังคาทรงปราสาทเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
 • พัฒนาการ
 • วัดนี้ได้มีการบูรณะที่สำคัญในสมัยพระเจ้ากาวิละ เชื้อวงศ์เจ้าเจ็ดตน เมื่อ พ.ศ.2339 ต่อมาในสมัยเจ้าแก้วนวรัฐ ผู้ครองนครเชียงใหม่อันดับที่9 ราวพ.ศ.2467 ร่วมกับพระขนิษฐภคนีคือ พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งหลังนี้อาจเป็นครั้งที่ได้รื้อคลุมบันไดด้านหน้าของวิหารลายคำออกไปดังที่กล่าวแล้ว
 • ข้อมูลทางสถาปัตยกรรม
 • รูปแบบสถาปัตยกรรมและเทคนิคการก่อสร้างวิหารลายคำเป็นแบบล้านนา ตัวอาคารมีขนาดเล็กแต่สง่างามด้วยสัดส่วนและฝีมือช่างที่งดงาม องค์ประกอบภายนอกตกแต่งด้วยไม้แกะสลักปิดทอง ภายในวิหารลายคำประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ การตกแต่งภายในวิหารนั้นหากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าลวดลายตกแต่งปิดทองล่องชาดต่างๆ เป็นลวดลายแบบกรุงเทพฯ ขึ้นไปทำมากกว่าจะเป็นช่างพื้นเมืองทำเอง ทั้งนี้อาจเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ของราชสำนักเชียงใหม่และกรุงเทพฯ
  ขอบคุณข้อมูลจาก http://asaconservationaward.com/wihan-lai-kham
  หุ่นจำลอง แบบที่ 1 : วิหารลายคำ วัดพระสิงห์
  หุ่นจำลอง แบบที่ 1
  วิหารลายคำ วัดพระสิงห์
  หุ่นจำลอง แบบที่ 2 : วิหารลายคำ วัดพระสิงห์
  หุ่นจำลอง แบบที่ 2
  วิหารลายคำ วัดพระสิงห์
  หุ่นจำลอง แบบที่ 3 : วิหารลายคำ วัดพระสิงห์
  หุ่นจำลอง แบบที่ 3
  วิหารลายคำ วัดพระสิงห์
  Vernadoc แบบที่ 1 : วิหารลายคำ วัดพระสิงห์
  Vernadoc แบบที่ 1
  วิหารลายคำ วัดพระสิงห์
  Vernadoc แบบที่ 2 : วิหารลายคำ วัดพระสิงห์
  Vernadoc แบบที่ 2
  วิหารลายคำ วัดพระสิงห์
  Vernadoc แบบที่ 3 : วิหารลายคำ วัดพระสิงห์
  Vernadoc แบบที่ 3
  วิหารลายคำ วัดพระสิงห์
  ภาพถ่าย แบบที่ 1 : วิหารลายคำ วัดพระสิงห์
  ภาพถ่าย แบบที่ 1
  วิหารลายคำ วัดพระสิงห์
  ภาพถ่าย แบบที่ 2 : วิหารลายคำ วัดพระสิงห์
  ภาพถ่าย แบบที่ 2
  วิหารลายคำ วัดพระสิงห์
  ภาพถ่าย แบบที่ 3 : วิหารลายคำ วัดพระสิงห์
  ภาพถ่าย แบบที่ 3
  วิหารลายคำ วัดพระสิงห์
  Flag Counter