วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)

 • ประวัติ
 • วัดต้นเกว๋นหรือวัดอินทราวาสถูกบันทึกว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2399 – 2412 ในสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ ถือตำแหน่งเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 6 แต่ไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างชัดเจน แต่ในสมุดข่อยที่พบในวัดเจดีย์หลวงปรากฏชื่อวัดต้นเกว๋นในสังกัดหมวดอุโบสถวัดหนองควาย ส่วนชื่อของวัดต้นเกว๋นนั้นมาจากชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งในบริเวณทีสร้างวิหารในปัจจุบัน ซึ่งในทางภาคเหนือจะเรียกว่า “ต้นบ่าเกว๋น” หรือเรียกอีกอย่างว่า “ต้นตะขบ” ในภาษาภาคกลาง แต่ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดอินทราวาส” เนื่องจากเปลี่ยนตามชื่อของเจ้าอาวาสที่มีความเชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้างวัดนี้ ก็คือ “ท่านครูบาอินทร์” (อินทร+อาวาส) เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 2 แต่เป็นเจ้าอาวาสที่มีความสำคัญ เพราะเป็นนายช่างที่มีฝีมือดีผู้สร้างวิหารที่ทุกคนเห็นในปัจจุบัน
 • พัฒนาการ
 • ในอดีตวัดต้นเกว๋นใช้เป็นสถานที่ในการพักขบวนในระหว่างประเพณีแห่พระธาตุ ที่แห่พระธาตุจอมทองมาในเมืองเชียงใหม่ หลังปี พ.ศ. 2540 ที่วัดต้นเกว๋นมีพระภิกษุประจำวัดเพียงรูปเดียว ในบางครั้งก็มีสามเณรมาพักชั่วคราวระหว่างเดินทางไปเรียนหนังสือที่วัดในตัวเมือง ปี พ.ศ. 2562 วัดต้นเกว๋นได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากมีการใช้สถานที่ในการถ่ายทำละครเรื่อง “กลิ่นกาสะลอง” ทำให้วัดต้นเกว๋นได้รับความสนใจ และมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาจำนวนมาก
 • ข้อมูลทางสถาปัตยกรรม
 • วิหารพื้นเมืองล้านนา มีลวดลายปูนปั้นที่หน้าแหนบ หลังคาซ้อนสามชั้นลาดต่ำ หลังคาด้านหลังซ้อนสองชั้น ซึ่งบริเวณเพดานด้านทิศเหนือมีจารึกตัวเมืองปีที่สร้างวิหาร หน้าบันประดับด้วยกระจกแก้วแบบฝาตาผ้า หรือฝาปะกน โก่งคิ้วจำหลักไม้ลายเครือเถาสอดสลับรูปเศียรนาค มีปูนปั้นลายเทพพนม และดอกไม้อยู่ที่หัวเสา ด้านหน้าบันปีกนกเกาะสลักเป็นเศียรนาคลายเครือเถาผสมนก ปั้นลม และหางหงส์แกะสลักเป็นรูปมกรคายนาค คันทวยหูช้างจำหลักไม้เป็นรูปกินรีฟ้อนรำ ราวบันไดประดับตกแต่งเป็นปูนปั้นรูปพญานาค หน้าต่างวิหารด้านนอกเป็นลูกกรงไม้แกะสลักลาย โครงสร้างภายในเป็นแบบเปิด สามารถเห็นตัวหลังคากระเบื้องดินขอ
  มณฑปจตุรมุข สร้างด้วยไม้ มุงหลังคากระเบื้องดินขอ บนหลังคามีช่อฟ้าและหงส์ประดับอยู่เหนือราวหลังคา ที่มุมของสันหลังคามีปูนปั้นประดับรูปยักษ์ไว้ที่เหลี่ยมของเสา
  วัดต้นเกว๋นเป็นเพียงไม่กี่วัดในภาคเหนือที่ไม่มีองค์เจดีย์ภายในตัววัด เนื่องจากวัดถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อที่จะใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่แห่มาจากพระธาตุศรีจอมทอง
  หุ่นจำลอง แบบที่ 1 : วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
  หุ่นจำลอง แบบที่ 1
  วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
  หุ่นจำลอง แบบที่ 2 : วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
  หุ่นจำลอง แบบที่ 2
  วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
  หุ่นจำลอง แบบที่ 3 : วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
  หุ่นจำลอง แบบที่ 3
  วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
  Vernadoc แบบที่ 1 : วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
  Vernadoc แบบที่ 1
  วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
  Vernadoc แบบที่ 2 : วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
  Vernadoc แบบที่ 2
  วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
  Vernadoc แบบที่ 3 : วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
  Vernadoc แบบที่ 3
  วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
  Vernadoc แบบที่ 4 : วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
  Vernadoc แบบที่ 4
  วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
  ภาพถ่าย แบบที่ 1 : วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
  ภาพถ่าย แบบที่ 1
  วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
  ภาพถ่าย แบบที่ 2 : วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
  ภาพถ่าย แบบที่ 2
  วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
  ภาพถ่าย แบบที่ 3 : วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
  ภาพถ่าย แบบที่ 3
  วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
  Flag Counter