Loading…
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbgกิจกรรมเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566

โครงการวาดเส้นสีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 32

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม
“วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 32”

เรียนระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียง เชียงใหม่

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 ตุลาคม 2566

ผู้ที่สนใจสามารถ Scan QR-Code ใบสมัครจากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือสมัครผ่านทางลิงก์ที่แนบมาท้ายนี้
https://cmu.to/jyQtl

หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 053 277855
(จันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.)
หรือทาง inbox facebook ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ -ปิดรับสมัครแล้ว-

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "Talk and Trip 2 ตามรอยอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้าและคุ้มเจ้าบุรีรัตน์"
ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30-13.00 น.
ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) และพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า
วิทยากรบรรยาย ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิกย์การ สถาปนิกผู้ออกแบบบูรณะอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์และพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า 2.รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงค์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์อาคารคุ้มในเมืองเชียงใหม่
3. คุณณรงค์ชัย แก้วกิติ สถาปนิกผู้บูรณะและก่อสร้างพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า
รับสมัครจำนวน 20 ท่าน (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวน
วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยการ Scan Qrcode ในโปสเตอร์ หรือ ทางลิงค์ https://cmu.to/XcntE
สอบถามเพิ่มเติม โทร.053277855 (วันจันทร์-ศุกร์) หรือทาง inbox เพจศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

การประกวดภาพระบายสีและประกวดออกแบบเพื่อคัดเลือกผลงานตีพิมพ์ในวารสาร คุ้มมิวเซียม ฉบับที่ 3

ประกอบด้วย
1. การประกวดภาพระบายสีบนกระดาษ(หน้าที่19)
2. การประกวดออกแบบป้าย(หน้าที่14)
3. ประกวดออกแบบมาสคอตหรือลงสีมาสคอตด้วยคอมพิวเตอร์(หน้าที่16)

ดาวน์โหลดและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://heyzine.com/flip-book/2a1730ae94.html

**หมดเขตรับผลงานวันที่ 30 กันยายน 2566**

ข่าวดี!! สำหรับนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ สนใจเป็นเพื่อนร่วมงาน มีพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาการฝึกงาน สามารถดูรายละเอียด โดย Scan Qrcode ตามโปสเตอร์ที่แนบมานี้

กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีและออกแบบ

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีและออกแบบ ดังนี้
1. กิจกรรมร่วมสนุกเส้นทางสถาปนิกและนักออกแบบ โดยนำเสนอผลงานออกแบบป้ายข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวในเมืองเก่า (Tourist Information board) ลงบนกระดาษ A4 จำนวน 1-2 แผ่น วาดผลงานด้วยมือหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยไม่จำกัดเทคนิค สามารถแสดงด้วย ผัง รูปด้าน รูปตัด รวมถึงภาพสามมิติ ใส่รายละเอียดอื่นๆ เช่น วัสดุ โครงสร้าง อธิบายแนวคิดและรายละเอียดอื่นๆ ด้วยตัวหนังสือประกอบสั้นๆ รายละเอียด Scan Qrcode หรือ ทางลิงค์ https://cmu.to/YHAr9
2. กิจกรรมวาดภาพระบายสีกับตัวละครตาเมือง หลานน้ำปิงและเอื้องคำ
โดยใช้ต้นแบบลายเส้นที่กำหนดให้ ผู้ร่วมประกวดสามารถคัดลอกแบบออกไปวาดบนกระดาษวาดเขียนขนาด A4 หรือเขียนภาพใหม่ตามแบบ หรือจะเปลี่ยนแปลงท่าทางตามจินตนาการ พร้อมทั้งเติมแบคกราวน์และระบายสีให้สวยงามด้วยสีโปสเตอร์ สีน้ำ หรือสีอื่นๆ ตามความถนัดและไม่จำกัดเทคนิค รายละเอียด Scan Qrcode หรือ ทางลิงค์ https://cmu.to/cXewd
3. กิจกรรมประกวดออกแบบกราฟฟิค หรือการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ส่งผลงานภาพลายเส้นหรือลงสี Mascot ตาเมือง เอื้องคำและน้ำปิง ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยไม่จำกัดเทคนิคและโปรแกรมที่ใช้ เซฟภาพเป็นไฟล์ความละเอียดสูง รายละเอียด Scan Qrcode หรือ ทางลิงค์ https://cmu.to/cXewd

การส่งผลงาน : ข้อ 1 และ 2 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ซองจดหมายเพื่อส่งผลงานวาดภาพระบายสีและออกแบบ โดยเขียนชื่อ นามสกุล และที่อยู่ด้านหลังภาพให้ชัดเจน ทางไปรษณีย์ หรือจะนำมาส่งด้วยตัวเองที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ แผนที่ https://shorturl.asia/3RY7H
ไฟล์ซองจดหมาย Scan Qrcode หรือ ทางลิงค์ https://cmu.to/U6xiY
ข้อ 3 การประกวดออกแบบกราฟฟิค หรือการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ภาพลายเส้นหรือลงสี Mascot ตาเมือง เอื้องคำและน้ำปิง ส่งผลงานได้ทาง Email : charnnarong.sri@cmu.ac.th

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับ
1.เกียรติบัตรรางวัลและการเข้าร่วมกิจกรรม
2.ของรางวัล (อุปกรณ์การเรียน)
3.การเผยแพร่ผลงานในวารสารออนไลน์ คุ้มมิวเซียม ฉบับที่ 3

หมดเขตส่งผลงานวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566

สอบถามเพิ่มเติม inbox facebook : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
กิจกรรม

กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2566

- หรรษาหน้าฝน Green Season -

หรรษาหน้าฝน Green Season  : Check-in ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) และซื้อบัตรเข้าชม (ไม่จำกัดราคา) จะได้รับส่วนลด 10% ที่ร้านของว่างและเครื่องดื่ม Khum Kafe'
พิเศษ!! บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงบัตรพนักงานหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงตัวตน ได้รับส่วนลด เครื่องดื่มแก้วละ 50 บาท
หรรษาหน้าฝน Green Season
Check-in ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) และซื้อบัตรเข้าชม (ไม่จำกัดราคา) จะได้รับส่วนลด 10% ที่ร้านของว่างและเครื่องดื่ม Khum Kafe' พิเศษ!! บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงบัตรพนักงานหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงตัวตน ได้รับส่วนลด เครื่องดื่มแก้วละ 50 บาท

กิจกรรมเดือนมีนาคม 2566

- โครงการวาดเส้นสีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 31 - ปิดรับสมัครแล้ว -

ACTIVITY

Mar 14, 23

Jan 23, 23

Jan 14, 23

Jan 14, 23

Oct 12, 22

Oct 31, 22

Oct 1, 22

Aug 6, 22

Jul 31, 22

May 18, 22

Jan 8, 22

Oct 26, 21

Nov 12, 21

Nov 5, 21

Sep 23, 21

Aug 10, 21

Apr 5, 21

Jun 5, 21

Mar 4, 21
Flag Counter