ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2566

วารสารออนไลน์ คุ้มมิวเซียม (Khum Museum E-Magazine) เป็นแมกกาซีนออนไลน์ สำหรับเด็กและเยาวชนเป็นหลัก ประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือจัดทำเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน-นักศึกษาของท่านได้ โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ ความรู้สถาปัตยกรรม เมืองและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ประกวดร่วมสนุกต่างๆ จัดทำโดย ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เนื้อหาภายในเล่มที่ 2 นำเสนอเรื่องราวความรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ สถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่น, ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา : เครื่องดนตรีพื้นเมืองและพื้นที่ในการเล่น, ความสัมพันธ์ของต้นไม้และสิ่งแวดล้อมบริเวณที่ราบเชิงดอยสุเทพและเมืองเชียงใหม่, กว่าจะได้เป็นนักศึกษาสถาปัตยกรรม, พิเศษ!! เพิ่มคอลัมน์ใหม่ : ลุงป้องพาน้องชมป่า, ผลการตัดสินการประกวดภาพระบายสีกิจกรรมวาดภาพระบายสีกับตัวละครตาเมือง หลานน้ำปิงและเอื้องคำ (หน้า 15) รวมทั้งผลงานชนะเลิศการเส้นทางสถาปนิก โดยออกแบบถังขยะสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ (หน้า 17)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942806 โทรสาร : 053-942828
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000423179
architecture@cmu.ac.th
Flag Counter