คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) : <a href=article.php?read=db_khum>คลิ้กตรงนี้</a>
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
วิหารลายคำ วัดพระสิงห์ : <a href=article.php?read=temple1>คลิ้กตรงนี้</a>
วิหารลายคำ วัดพระสิงห์
วัดปราสาท : <a href=article.php?read=db_temple>คลิ้กตรงนี้</a>
วัดปราสาท
 วัดเจ็ดยอด : <a href=article.php?read=7yodtemple>คลิ้กตรงนี้</a>
วัดเจ็ดยอด
วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) : <a href=article.php?read=tonkven>คลิ้กตรงนี้</a>
วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
วัดเจดีย์เหลี่ยม : <a href=article.php?read=sqr_jd>คลิ้กตรงนี้</a>
วัดเจดีย์เหลี่ยม
เรือนกาแล (พญาวงศ์) : <a href=article.php?read=db_house>คลิ้กตรงนี้</a>
เรือนกาแล (พญาวงศ์)
วัดพันเตา : <a href=article.php?read=tamp_1000toa>คลิ้กตรงนี้</a>
วัดพันเตา
โรงเรียนยุพราช : <a href=article.php?read=yub_school>คลิ้กตรงนี้</a>
โรงเรียนยุพราช
วัดพระธาตุดอยสุเทพ : <a href=article.php?read=temp_sutep>คลิ้กตรงนี้</a>
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดเชียงยืน : <a href=article.php?read=temp_standupcity>คลิ้กตรงนี้</a>
วัดเชียงยืน
วัดสวนดอก : <a href=article.php?read=temp_flowergarden>คลิ้กตรงนี้</a>
วัดสวนดอก

-Coming Up-

Flag Counter