พิพิธภัณฑ์เสมือน

พิพิธภัณฑ์เสมือนคืออะไร
พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum). คือรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการที่อาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบ อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อมัลติมีเดียหรือสื่อผสม เน้นการสร้างภาพแบบ 3 มิติ เพื่อให้ผู้ชม เกิดความรู้สึกคล้ายกับได้เข้าไปเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์จริง เกิดขึ้นจากแนวความคิดเรื่อง ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality)
อ้างอิง : http://vmmaejam.nha.co.th/

Unity Web Player

คือตัวแสดงผลสำหรับการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสมือน
โดยสามารถดาวน์โหลดตัวแสดงผลไปติดตั้งได้ตามลิ้งนี้

เข้าชมโมเดล 3 มิติของคุ้มเจ้าบุรีรัตน์

หลังจากติดตั้ง Unity Web Player แล้วจึงจะสามารถเข้าชมการแสดงผลของ "พิพิธภัณฑ์เสมือน" ได้ ถ้าหากมีอุปกรณ์ Google Cardboard ก็จะเสิรมประสบการณ์ได้ดียิ่งขึ้น


Flag Counter