Loading…
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbgกิจกรรมเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566

โครงการวาดเส้นสีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 32

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม
“วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 32”

เรียนระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียง เชียงใหม่

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 ตุลาคม 2566

ผู้ที่สนใจสามารถ Scan QR-Code ใบสมัครจากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือสมัครผ่านทางลิงก์ที่แนบมาท้ายนี้
https://cmu.to/jyQtl

หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 053 277855
(จันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.)
หรือทาง inbox facebook ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ -ปิดรับสมัครแล้ว-

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "Talk and Trip 2 ตามรอยอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้าและคุ้มเจ้าบุรีรัตน์"
ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30-13.00 น.
ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) และพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า
วิทยากรบรรยาย ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิกย์การ สถาปนิกผู้ออกแบบบูรณะอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์และพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า 2.รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงค์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์อาคารคุ้มในเมืองเชียงใหม่
3. คุณณรงค์ชัย แก้วกิติ สถาปนิกผู้บูรณะและก่อสร้างพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า
รับสมัครจำนวน 20 ท่าน (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวน
วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยการ Scan Qrcode ในโปสเตอร์ หรือ ทางลิงค์ https://cmu.to/XcntE
สอบถามเพิ่มเติม โทร.053277855 (วันจันทร์-ศุกร์) หรือทาง inbox เพจศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

การประกวดภาพระบายสีและประกวดออกแบบเพื่อคัดเลือกผลงานตีพิมพ์ในวารสาร คุ้มมิวเซียม ฉบับที่ 3

ประกอบด้วย
1. การประกวดภาพระบายสีบนกระดาษ(หน้าที่19)
2. การประกวดออกแบบป้าย(หน้าที่14)
3. ประกวดออกแบบมาสคอตหรือลงสีมาสคอตด้วยคอมพิวเตอร์(หน้าที่16)

ดาวน์โหลดและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://heyzine.com/flip-book/2a1730ae94.html

**หมดเขตรับผลงานวันที่ 30 กันยายน 2566**

ข่าวดี!! สำหรับนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ สนใจเป็นเพื่อนร่วมงาน มีพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาการฝึกงาน สามารถดูรายละเอียด โดย Scan Qrcode ตามโปสเตอร์ที่แนบมานี้

กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีและออกแบบ

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีและออกแบบ ดังนี้
1. กิจกรรมร่วมสนุกเส้นทางสถาปนิกและนักออกแบบ โดยนำเสนอผลงานออกแบบป้ายข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวในเมืองเก่า (Tourist Information board) ลงบนกระดาษ A4 จำนวน 1-2 แผ่น วาดผลงานด้วยมือหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยไม่จำกัดเทคนิค สามารถแสดงด้วย ผัง รูปด้าน รูปตัด รวมถึงภาพสามมิติ ใส่รายละเอียดอื่นๆ เช่น วัสดุ โครงสร้าง อธิบายแนวคิดและรายละเอียดอื่นๆ ด้วยตัวหนังสือประกอบสั้นๆ รายละเอียด Scan Qrcode หรือ ทางลิงค์ https://cmu.to/YHAr9
2. กิจกรรมวาดภาพระบายสีกับตัวละครตาเมือง หลานน้ำปิงและเอื้องคำ
โดยใช้ต้นแบบลายเส้นที่กำหนดให้ ผู้ร่วมประกวดสามารถคัดลอกแบบออกไปวาดบนกระดาษวาดเขียนขนาด A4 หรือเขียนภาพใหม่ตามแบบ หรือจะเปลี่ยนแปลงท่าทางตามจินตนาการ พร้อมทั้งเติมแบคกราวน์และระบายสีให้สวยงามด้วยสีโปสเตอร์ สีน้ำ หรือสีอื่นๆ ตามความถนัดและไม่จำกัดเทคนิค รายละเอียด Scan Qrcode หรือ ทางลิงค์ https://cmu.to/cXewd
3. กิจกรรมประกวดออกแบบกราฟฟิค หรือการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ส่งผลงานภาพลายเส้นหรือลงสี Mascot ตาเมือง เอื้องคำและน้ำปิง ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยไม่จำกัดเทคนิคและโปรแกรมที่ใช้ เซฟภาพเป็นไฟล์ความละเอียดสูง รายละเอียด Scan Qrcode หรือ ทางลิงค์ https://cmu.to/cXewd

การส่งผลงาน : ข้อ 1 และ 2 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ซองจดหมายเพื่อส่งผลงานวาดภาพระบายสีและออกแบบ โดยเขียนชื่อ นามสกุล และที่อยู่ด้านหลังภาพให้ชัดเจน ทางไปรษณีย์ หรือจะนำมาส่งด้วยตัวเองที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ แผนที่ https://shorturl.asia/3RY7H
ไฟล์ซองจดหมาย Scan Qrcode หรือ ทางลิงค์ https://cmu.to/U6xiY
ข้อ 3 การประกวดออกแบบกราฟฟิค หรือการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ภาพลายเส้นหรือลงสี Mascot ตาเมือง เอื้องคำและน้ำปิง ส่งผลงานได้ทาง Email : charnnarong.sri@cmu.ac.th

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับ
1.เกียรติบัตรรางวัลและการเข้าร่วมกิจกรรม
2.ของรางวัล (อุปกรณ์การเรียน)
3.การเผยแพร่ผลงานในวารสารออนไลน์ คุ้มมิวเซียม ฉบับที่ 3

หมดเขตส่งผลงานวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566

สอบถามเพิ่มเติม inbox facebook : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
กิจกรรม

กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2566

- หรรษาหน้าฝน Green Season -

หรรษาหน้าฝน Green Season  : Check-in ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) และซื้อบัตรเข้าชม (ไม่จำกัดราคา) จะได้รับส่วนลด 10% ที่ร้านของว่างและเครื่องดื่ม Khum Kafe'
พิเศษ!! บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงบัตรพนักงานหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงตัวตน ได้รับส่วนลด เครื่องดื่มแก้วละ 50 บาท
หรรษาหน้าฝน Green Season
Check-in ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) และซื้อบัตรเข้าชม (ไม่จำกัดราคา) จะได้รับส่วนลด 10% ที่ร้านของว่างและเครื่องดื่ม Khum Kafe' พิเศษ!! บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงบัตรพนักงานหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงตัวตน ได้รับส่วนลด เครื่องดื่มแก้วละ 50 บาท

กิจกรรมเดือนมีนาคม 2566

- โครงการวาดเส้นสีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 31 - ปิดรับสมัครแล้ว -

ภาพกิจกรรม

Flag Counter